Biên lợi nhuận hoạt động các nhóm ngành của Nhật Bản

Vào tháng 6/2021, Money Forward đã công bố bảng xếp hạng biên lợi nhuận hoạt động của các nhóm ngành tại Nhật Bản, cụ thể top 11 như sau.

KINH DOANH TẠI NHẬT BẢN

1/15/20222 min read

Biên lợi nhuận hoạt động là mức lợi nhuận mà công ty kiếm được từ một đồng doanh thu sau khi đã chi trả các khoản phí như thuê ngoài, nguyên liệu, tiền lương,… và trước khi trả lãi, thuế.

Sau đây là bảng xếp hạng các nhóm ngành có biên lợi nhuận hoạt động cao nhất tính đến thời điểm tháng 6/2021 do Money Forward công bố:

 1. Kinh doanh bất động sản / cho thuê hàng hoá - 10,29%

 2. Nghiên cứu học thuật / chuyên ngành / dịch vụ kỹ thuật - 10,03%

 3. Dịch vụ du lịch / kinh doanh nhà hàng - 5,19%

 4. Ngành xây dựng - 4,81%

 5. Ngành thông tin và truyền thông - 4,45%

 6. Các ngành công nghiệp khác - 4,32%

 7. Ngành sản xuất - 3,85%

 8. Ngành dịch vụ liên quan đến đời sống / ngành giải trí - 3,72%

 9. Dịch vụ vận tải và bưu chính - 2,69%

 10. Kinh doanh bán sỉ - 1,77%

 11. Kinh doanh bán lẻ - 1,50%

Biên lợi nhuận hoạt động các nhóm ngành của Nhật Bản
Biên lợi nhuận hoạt động các nhóm ngành của Nhật Bản

Nguồn: Money Foward

Nhìn chung, nhóm ngành có biên lợi nhuận cao như bất động sản hay cho thuê hàng hóa thường thuộc vào nhóm “lãi cao - bán ít” (厚利少売). Ngược lại, những nhóm ngành thuộc nhóm “lãi ít - bán nhiều” (薄利多売) như bán lẻ, bán sỉ thường có biên lợi nhuận thấp hơn .

An tâm lập nghiệp tại Nhật

1️⃣ Tư vấn thành lập công ty, xin visa kinh doanh
2️⃣ Dịch vụ kế toán - Khai báo thuế
3️⃣ Thi công, thiết kế - Quản lý xây dựng
4️⃣ Quay chụp sự kiện - Sản xuất hình ảnh
5️⃣ Thiết kế website - Xây dựng phần mềm

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!

_______
Đọc thêm